Project name:
Project name:
Project name:
Project name:
Project name:
Project name:
Project name:
Project name:
Project name:
Project name:
Project name:

 

Η εταιρεία, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. Studio Design Action, δραστηριοποιείται στον χώρο μελετών, κατασκευών και πωλήσεων κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων, καθώς και στις αναστηλώσεις , επισκευές υφιστάμενων κτισμάτων με την μέθοδο Turnkey Solutions (ολοκληρωμένης παράδοσης έργου).

 

 Αναλαμβάνει να αποκαταστήσει ή να ανακαινίσει με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους κτίρια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στο πλέον ανταγωνιστικό κόστος της αγοράς.

 Τα σύγχρονα μέσα σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις σε οποιοδήποτε οικοδομικό πρόβλημα.

 Κύριο μέλημα του σχεδιασμού δίνεται στην αρχιτεκτονική και στατική αρτιότητα του έργου με καθαρές δυναμικές γραμμές και ανάδειξη της προσωπικότητας του έργου με τελικό σκοπό την διαχρονικότητα αυτού.

 Αποφασιστικής σημασίας παράμετρος θεωρείται και η στενή συνεργασία με τον πελάτη σε όλα τα στάδια μελέτης και κατασκευής του έργου.

 Μέτρο όλων υφίσταται η ανθρώπινη κλίμακα και η ένταξη του κτιρίου αρμονικά στον περιβάλλοντα χώρο και την κλίμακα αυτού.

Η ανάδειξη ενός κτιρίου θα εθεωρείτο ημιτελής χωρίς να δωθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ειδική μελέτη φωτισμού, φύτευσης και κηποτεχνίας καθώς και τον φιλικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό (eco-friendly) ενεργειακά συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον και με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Αρχιτεκτονική είναι η αίσθηση του μέτρου και της γόνιμης δημιουργικότητας.