Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTION – FOUNTISarchitects αναλαμβάνει να αποκαταστήσει  ή να ανακαινίσει με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους  κτίρια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Τα σύγχρονα μέσα σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις σε οποιαδήποτε οικοδομικό πρόβλημα.

Ειδικές τεχνικές αναστηλώσεις παλαιών κτισμάτων η νεοκλασσικών – παραδοσιακών κτιρίων, όπως GUNITE, ανθρακονήματα, μεταλλικά ελάσματα, ενισχύσεις θεμελίων και στεγανοποιήσεις, προσδίδουν σε αυτά την αναβάθμιση της στατικής τους επάρκειας και τα καθιστούν, στη διάρκεια του χρόνου, και πάλι αξιόπιστα.

Παλαιές κατασκευές που χρήζουν ανακαίνισης για να αναβαθμιστούν στατικά αλλά και ενεργειακά  με νέα είδη θερμομονωτικών κουφωμάτων, αντλίες θερμότητας, ειδικές μονώσεις, στεγανοποιήσεις, μετατροπή δωμάτων σε βατούς φυτεμένους κήπους (roof garden).

Όσον αφορά τις εξωτερικές όψεις, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές (θερμοπροσόψεις), νέα υλικά όπως αναρτημένοι εξώστες με ενισχυμένα υαλοστάσια securit, επενδύσεις όψεων με ορθομαρμαρώσεις, μεταλλικά σκίαστρα  και επενδύσεις deck, τα παλαιότερα κτίρια μπορούν και πάλι να ενταχθούν δυναμικά στις νέες απαιτήσεις και τον υγιή ανταγωνισμό τής εποχής.