Επιλογή Σελίδας

ΑΥΤΟΨΙΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTIONFOUNTISarchitects αναλαμβάνει την αυτοψία που διενεργεί από έμπειρους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, εξετάζει την στατική επάρκεια υφιστάμενων κτιρίων με εμφανή στατικά προβλήματα. Προτείνει τις αναγκαίες  κατασκευαστικές λύσεις επίλυσης με κύριο μέλημα την γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση τού έργου, εφαρμόζοντας  όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα  συνεργεία πού απασχολούνται με το αντικείμενο είναι απολύτως εξειδικευμένα και λειτουργούν συμπληρωματικά κάτω από την συνεχή επίβλεψη του εργοταξίου από έμπειρο μηχανικό.