Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ)

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTION – FOUNTISarchitects αναλαμβάνει να κατασκευάσει ή να ανακαινίσει, με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους, κτίρια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή κατάληξη τού έργου είναι ο συντονισμός των συνεργείων και του εργοταξίου, παράλληλα με την παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων αυτού.

Έμπειροι μηχανικοί και αρχιτέκτονες παρακολουθούν από την αρχή έως την αποπεράτωση τις οικοδομικές εργασίες καθώς και την ορθολογική χρήση οικοδομικών υλικών χωρίς σπατάλες και χρονικές απώλειες.

Ο πλήρης συντονισμός και ενημέρωση για τις εναλλακτικές λύσεις με τον πελάτη οδηγεί στην βέλτιστες δυνατές επιλογές.