Επιλογή Σελίδας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTION – FOUNTISarchitects αναλαμβάνει, παράλληλα με την  μελέτη και κατασκευή ενός κτιρίου, και την μελέτη φωτισμού.

Για την ολοκληρωμένη αισθητική αλλά και ουσιαστική  διαμόρφωση της σύνθεσης ενός κτιρίου η μελέτη φωτισμού καθώς και η χωροταξική αντιμετώπιση τού όλου έργου προσδίδει την πληρότητα και το τελικό φινίρισμα που μέσα σε αυτό, το κτίριο και οι όγκοι του αμβλύνονται και  δένονται αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο.

Πρέπει να επιλέγονται τεχνικές φωτισμού πού αναδεικνύουν κατάλληλα το κτίριο και τον γύρο χώρο.

Στόχος είναι μία επιτυχημένη σύνθεση όγκου κτιρίου και φωτισμού  πού το ένα να συμπληρώνει το άλλο αναδεικνύοντάς τα σαν μία ολότητα.

Τεχνικές chiaro-scuro, και εναλλαγές στις αποχρώσεις με ειδικό LED φωτισμό, εντυπωσιάζουν το βλέμμα και οδηγούν την αρχιτεκτονική σύνθεση στην κορύφωση.

Έμπειροι μηχανικοί και αρχιτέκτονες παρακολουθούν στενά από την αρχή έως την αποπεράτωση τις οικοδομικές εργασίες, με την μέθοδο Turnkey Solutions, καθώς και την ορθολογική χρήση κατάλληλων υλικών χωρίς σπατάλες και χρονικές απώλειες.

Σε πλήρη συντονισμό και ενημέρωση για τις εναλλακτικές λύσεις με τον πελάτη επιλέγονται πάντα οι βέλτιστες.