Επιλογή Σελίδας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTIONFOUNTISarchitects εκδίδει τα αναγκαία ενεργειακά πιστοποιητικά από έμπειρους  μηχανικούς, εφαρμόζοντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές μελετών βάσει των εγκεκριμένων προδιαγραφών τού ΥΠΕΝ.

Τα ενεργειακά πιστοποιητικά είναι αναγκαία για την ενοικίαση, πώληση ή μεταγραφή ακινήτων.

Η χρονική τους διάρκεια είναι (10) δέκα έτη.