Επιλογή Σελίδας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTION – FOUNTISarchitects αναλαμβάνει να αποκαταστήσει ή να ανακαινίσει με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους  κτίρια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή κατάληξη τού έργου είναι και η επιλογή κατασκευαστικών τεχνικών και οικοδομικών υλικών που θωρακίζουν ενεργειακά το κτίριο με  τελικό αποτέλεσμα να παρατηρούνται οι ελάχιστες θερμικές απώλειες.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται χρονικά η αντοχή τού κτιρίου αλλά και να μειώνεται το κόστος  συντήρησης αυτού.

Επιλέγονται ειδικά ενεργειακά κουφώματα με τριπλά κρύσταλλα και θερμοδιακοπή, αντλίες θερμότητας, θέρμανση με καύσιμο αέριο και  ό,τι άλλο απαιτείται για να προσλάβουμε το μέγιστο αποτέλεσμα.

Έμπειροι μηχανικοί και αρχιτέκτονες παρακολουθούν στενά από την αρχή έως την αποπεράτωση τις οικοδομικές εργασίες, με την μέθοδο Turnkey Solutions, καθώς και την ορθολογική χρήση οικοδομικών υλικών χωρίς σπατάλες και χρονικές απώλειες.

Σε πλήρη συντονισμό και ενημέρωση για τις εναλλακτικές λύσεις με τον πελάτη επιλέγονται πάντα οι βέλτιστες.