Επιλογή Σελίδας

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTION – FOUNTISarchitects αναλαμβάνει να αποκαταστήσει ή να ανακαινίσει με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους κτίρια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Τα σύγχρονα μέσα σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις σε οποιοδήποτε οικοδομικό πρόβλημα.

Ειδικές τεχνικές αναστήλωσης παλαιών κτισμάτων η νεοκλασικών-παραδοσιακών κτιρίων, όπως GUNITE, ανθρακονήματα, μεταλλικά ελάσματα, ενισχύσεις θεμελίων με πεδιλοδοκούς και στεγανοποιήσεις, προσδίδουν σε αυτά την αρχική στατική τους επάρκεια και τα καθιστούν και πάλι αξιόπιστα.

Παλαιές κατασκευές που χρήζουν ανακαίνισης για να αναβαθμιστούν στατικά αλλά και ενεργειακά  με νέα είδη κουφωμάτων, υαλοστάσια με θερμοδιακοπή, αντλίες θερμότητας, ειδικές μονώσεις, στεγανοποιήσεις, μετατροπή δωμάτων σε βατούς φυτεμένους κήπους (roof garden).

Όσον αφορά τις εξωτερικές όψεις με ειδικές τεχνικές (θερμοπρόσοψη), και νέα υλικά αναρτημένη εξώστες με ενισχυμένα υαλοστάσια securit, επενδύσεις όψεων με ορθομαρμαρώσεις, μεταλλικά σκίαστρα  και επενδύσεις deck, τα παλαιότερα κτίρια μπορούν και πάλι να ενταχθούν δυναμικά στις νέες απαιτήσεις και τον υγιή ανταγωνισμό τής εποχής.