Επιλογή Σελίδας

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTIONFOUNTISarchitects αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη  μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή εξοχικών  παραθεριστικών κατοικιών και χειμερινών κατοικιών. 

Κύριο μέλημα του σχεδιασμού  δίνεται στην αρχιτεκτονική και στατική αρτιότητα του έργου με καθαρές δυναμικές γραμμές και ανάδειξη της προσωπικότητας και των απαιτήσεων των ατόμων πού κατοικούν σε αυτά, με βασική επιδίωξη το κτίριο να εντάσσεται αρμονικά στον περιβάλλοντα χώρο και την κλίμακα αυτού.

Η Ελλάδα με την μοναδική  ιστορική  και  αρχιτεκτονική κληρονομιά και  τις τοπικές ιδιαιτερότητες της μικροκλίμακας κάθε τόπου απαιτεί σεβασμό και ευαισθησία στην προσέγγιση του κάθε έργου.

Εφαρμόζοντας τις  πιο εξελιγμένες τεχνικές τεχνολογίας υλικών και δόμησης, τα κτίρια διακρίνονται για την αρχιτεκτονική πρωτοτυπία  και την διαχρονικότητά τους.

Μέτρο όλων η ανθρώπινη κλίμακα και η ανάδειξη, βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος.

Η ανάδειξη ενός κτιρίου θεωρείται ημιτελής χωρίς την αρμονική ένταξή του με την διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου και την ανάλογη  φύτευση  και μελέτη φωτισμού που θα οδηγήσει την όλη σύνθεση του έργου στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.