Επιλογή Σελίδας

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTIONFOUNTISarchitects δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη  μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών κτιρίων.

Κύριο μέλημα του σχεδιασμού  δίνεται στην αρχιτεκτονική και στατική αρτιότητα του έργου με καθαρές δυναμικές γραμμές και ανάδειξη της προσωπικότητας των ατόμων πού κατοικούν σε αυτό.

Σημαντική επίσης είναι και η επιδίωξη το κτίριο να εντάσεται αρμονικά στον περιβάλλοντα χώρο και την κλίμακα αυτού.

Εφαρμόζοντας τις  πιο εξελιγμένες τεχνικές τεχνολογίας υλικών και δόμησης, τα κτίρια διακρίνονται για την αρχιτεκτονική πρωτοτυπία και διαχρονικότητά τους.

Μέτρο όλων η ανθρώπινη κλίμακα και η ανάδειξη, βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος.

Η ανάδειξη ενός κτιρίου θεωρείται ημιτελής χωρίς την αρμονική ένταξη του με την διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου και την ανάλογη  φύτευση  και μελέτη φωτισμού που θα οδηγήσει την όλη σύνθεση του έργου στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.