Επιλογή Σελίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTIONFOUNTISarchitects αναλαμβάνει την σύνταξη των αναγκαίων τεχνοοικονομικών μελετών αξιολόγησης ενός έργου με εκτιμώμενο τελικό κόστος, εφαρμόζοντας  όλες  τις απαιτούμενες προδιαγραφές μελετών.

Οι μελέτες αυτές είναι αναγκαίες για την πώληση, αγορά ή ενοικίαση ενός ακινήτου και αποτελούν σημαντικό συμβουλευτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης στον κλάδο της κτηματαγοράς.

Οι τεχνοοικονομικές μελέτες  εκδίδονται από έμπειρους μηχανικούς με στοιχεία που λαμβάνουν συνεχώς επικαιροποιημένα τις εξελίξεις στον κλάδο της αγοράς ακινήτων και τις τιμές της αγοράς και των υλικών.