Επιλογή Σελίδας

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTION – FOUNTISarchitects δραστηριοποιείται και στην εκπόνηση σύνθετων πολεοδομικών – χωροταξικών μελετών.

Έμπειροι μηχανικοί, τοπογράφοι και αρχιτέκτονες αναλαμβάνουν και παρακολουθούν στενά από την αρχή έως και την αποπεράτωση αυτών.

Πάντα σε πλήρη συντονισμό και ενημέρωση για τις εναλλακτικές λύσεις με τον πελάτη επιλέγονται πάντα οι βέλτιστες.