Επιλογή Σελίδας

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ-Ν.4014/2011

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTIONFOUNTISarchitects εκδίδει τις αναγκαίες βεβαιώσεις μηχανικού, εφαρμόζοντας  όλες  τις απαιτούμενες  προδιαγραφές μελετών.

Τα πιστοποιητικά είναι αναγκαία για την πώληση ή μεταβίβαση ακινήτων και με αυτά ελέγχεται η  πολεοδομική νομιμότητα τον εν λόγο ακινήτων.

Εάν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις οι οποίες υφίστανται αποδεδειγμένα προ τις 28/7/2011 τότε τακτοποιούνται και τα κτίρια νομιμοποιούνται τουλάχιστον για 30 τριάντα χρόνια.

Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από έμπειρους μηχανικούς. Σε περίπτωση μη έκδοσης των αναγκαίων εγγράφων τα κτίρια θεωρούνται αυθαίρετα και τα πρόστιμα ανέρχονται σε υψηλά επίπεδα.